צוות המשרד
 בעל המשרד
 כהן מוני
 052-3282252
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 אורי שטין
 054-6655659
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 מנהל משרד
 אליה הראל
 050-3606076
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 אלמקיס שגיב
 050-7698939
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 עומרי
 054-8166500
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 
 אלי
 054-4508336
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 
 
 
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן