צוות המשרד
 בעל המשרד
 כהן מוני
 052-3282252
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 אורי שטין
 054-6655659
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 לירן גנח
 050-5544770
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 ליאור פינטו
 050-7977212
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 ליאור שתיווי
 054-3133314
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועצת נדל"ן
 רבקה קודרון
 054-3962701
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן