צוות המשרד
 בעל המשרד
 כהן מוני
 052-3282252
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 אריק בורודצקי
 052-4655566
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 אורי שטין
 054-6655659
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן